Połączenia autokarowe

Obok połączeń lotniczych, do Dublina w Irlandii podróżować można także dzięki połączeniom autokarowym. Z jednej strony Dublin jest miejscem częstych podróży Polaków, z drugiej jednak strony do miasta tego jest utrudniony dojazd drogowy, a co się z tym wiąże, niewiele firm zdecydowało się na organizowanie transportu do Irlandii. Jedynym przewoźnikiem, któremu zawdzięczyć możemy podróż drogową do Dublina jest firma Eurolines Polska.

Pomimo iż jest ona tylko jedna, wszystkie regionu Polski mają dostęp do tego połączenia. Bowiem jedna trasa prowadzi z Olsztyna przez: Ostródę, Elbląg, Gdańsk, Gdynię, Słupsk, Koszalin, Szczecin, Dover, Londyn, i wiele innych miejscowości brytyjskich, po czym dociera do Dublina, a docelowo kończy się w Midleton. Podróż z Gdańska do Dublina trwa aż ponad półtorej doby i kosztuje 532 złote. Inna trasa obsługuje Polskę Południową, rozpoczynając się z Przemyślu i przejeżdżając m.in. przez: Rzeszów, Tarnów, Kraków, Katowice, Wrocław, Dover, Londyn i wiele kolejnych, dociera do Dublina w Irlandii.

Z kolei dla trzeciego regionu połączenie prowadzi z Sokółki przez: Białystok, Warszawę, Konin, Poznań, Dover, Londyn, docierając do Dublina. Wszystkie powyższe trasy łączy jedno, wszystkie przejeżdżają przez wiele polskich miejscowości, po czym korzystając z przeprawy promowej, docierają do Londynu, gdzie następuje przesiadka i podział wszystkich pasażerów jadących w określonych kierunkach na części, a następnie kontynuowanie trasy do przystanku docelowego. W związku z tym wszystkie trasy rozpoczynające się w Polsce są realizowane w każdy poniedziałek, jeden raz w tygodniu.